Onze werkwijze

Als u slachtoffer bent van een ongeval en daarbij letselschade oploopt en gebruik maakt van onze dienstverlening, doorloopt u vijf stappen.

1. Direct advies bij letselschade

Een ander is verantwoordelijk voor een ongeval, waarbij u letselschade hebt opgelopen. Dan wilt u weten of deze schade te verhalen is. U kunt dan contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-8771774 of het contactformulier op onze website invullen. Een van onze letselschade juristen bekijkt nauwgezet uw situatie, waarna we u zo snel mogelijk laten weten of u aanspraak maakt op een letselschade vergoeding en gratis rechtsbijstand. Zo ja, dan maken we een afspraak om uw zaak in alle rust te bespreken. Nadat u met ons heeft gesproken, weet u of onze dienstverlening goed voelt. U kunt nu makkelijker afwegen of u van onze bemiddeling gebruik wilt maken.

2. Onze letselschade specialist bezoekt u thuis in Rotterdam

Als u zich door ons laat bijstaan, maken wij eerst graag persoonlijk kennis met u. Onze letselschade specialist bezoekt u thuis om het ongeval, uw letselschade en het plan van aanpak met u te bespreken. Van dit gesprek maakt hij een helder verslag op. U krijgt dit toegestuurd, zodat u alle relevante informatie in bezit heeft.

3. Contact met tegenpartij en eerste voorschot letselschade

Meteen aan het begin van de zaak stellen we de veroorzakende partij verantwoordelijk. Dat doen we direct na ons huisbezoek of zelfs al daarvoor. Meestal verloopt het contact met de verzekeraar van de verantwoordelijke. Omdat u vaak al veel kosten maakt, verzoeken wij om een eerste voorschot op uw letselschade vergoeding. Zo voorkomen we dat u financiële zorgen krijgt.

4. Advies medisch deskundige en inventarisatie letselschade

Als eisende partij moet u van de wetgever aantonen waaruit uw letsel bestaat en dat dit door het ongeval is aangericht. Wij werken daarvoor samen met een vaste medisch adviseur. Dat is een arts die alle belangrijke medische gegevens opneemt. Zijn conclusies komen in uw dossier, zodat uw letselschade jurist er verder mee aan de slag kan. De medisch adviseur heeft overigens een beroepsgeheim. Uw gegevens worden dus enkel gebruikt voor uw letselschadezaak.

Willen we uw letselschade kunnen verhalen, moeten we eerst berekenen hoe groot de schade is. Het gaat daarbij om lichamelijke, maar ook psychische schade. Voor dat laatste kunt u smartengeld krijgen. Om de omvang van de letselschade aan te tonen, vragen we u om een nauwkeurig overzicht te maken van de gemaakte kosten. U kunt het beste alle bonnen bewaren en noteren wanneer u een arts of therapeut hebt bezocht. Uw letselschade jurist kan dan zo exact mogelijk berekenen hoe groot uw letselschade is. In zijn berekening neemt hij vanzelfsprekend alle gemiste inkomsten mee, maar bijvoorbeeld ook een opgelopen studievertraging.

5. Afwikkeling Letselschade

Pas als u bent genezen of de gevolgen van het ongeval helemaal duidelijk zijn, kunnen we uw letselschadezaak afronden. Dat doen we door de schade vast te stellen en het bedrag te claimen bij de (verzekeraar van de) verantwoordelijke partij. Als we tot overeenstemming komen, maken we een vaststellingsovereenkomst op. Nadat u dit, bij akkoord, heeft ondertekend, krijgt u de volledige schadevergoeding uitbetaald. Uiteraard met aftrek van het eerder uitgekeerde voorschot.