Als voetganger aangereden bij oversteken

Voetganger aangeredenU bent als voetganger aangereden bij het oversteken en u heeft daarbij letsel opgelopen. Het is dan vanzelfsprekend dat u hiervoor schadevergoeding wenst te ontvangen. Voetgangers zijn juridisch extra beschermd bij verkeersongelukken. Zij zijn immers kwetsbaar en een aanrijding kan aanzienlijke letselschade veroorzaken.

Letselschade kan bestaan uit lichamelijke verwondingen, zoals botbreuken, zware kneuzingen of een hersenschudding. Maar ook materiële schade aan kleding en persoonlijke eigendommen en immaterieel schade zoals psychische klachten noemen wij letselschade. Letselschade bezorgt u dikwijls veel ongewenste kostenposten. Bovendien kunt u mogelijk voor korte of langere tijd niet werken als gevolg van uw letselschade. Dit kan zorgen voor verlies aan inkomen. Het is goed om te weten dat u als voetganger altijd recht op schadevergoeding heeft.

Als voetganger aangereden bij oversteken? De aansprakelijke tegenpartij dient uw letselschade zo snel mogelijk te vergoeden. Wij kunnen u doorgaans bijstaan zonder dat u dit iets kost. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Als voetganger aangereden bij oversteken, wat nu?

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Bent u aangereden tijdens het oversteken van een straat, een drukke verkeersweg, zebrapad of fietspad, dan is de kans groot dat u daarbij verwondingen hebt opgelopen. U bent immers niet beschermd, zoals automobilisten in hun auto of motorrijders die speciale kleding dragen. Voetgangers genieten daarom, net als fietsers, wettelijk extra bescherming in geval van een verkeersongeluk. Dit betekent dat u als voetganger altijd recht heeft op schadevergoeding als u aangereden bent door gemotoriseerd verkeer zoals een auto, motor, brommer, scooter of vrachtwagen. Om schadevergoeding voor uw letselschade te kunnen claimen, is het belangrijk dat u zorgt voor bewijsmateriaal. Het is dan eenvoudiger om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadeclaim in te dienen. Denkt u aan de volgende punten:

 • Noteer alle gegevens van degene die u aangereden heeft. Vraag om een identiteitsbewijs en maak voor de zekerheid een foto van de nummerplaat van de dader, zodat de identiteit van de bestuurder altijd is te achterhalen. Bent u hier zelf niet toe in staat? Vraag een ander dit te doen.
 • Maak foto’s van de situatie en noteer gegevens van eventuele getuigen.
 • Breng altijd een bezoek aan uw huisarts, ook als verwondingen op het eerste gezicht lijken mee te vallen. Met een medisch dossier staat u sterker als u schade claimen wil.
 • Schakel juridische hulp in. Letselschade claimen is vaak ingewikkeld. Als slachtoffer is juridische bijstand voor u als voetganger doorgaans kosteloos.

Voetganger aangereden bij oversteken, aansprakelijkheid

Als u als voetganger aangereden bent, is de kans best groot dat dit is gebeurd terwijl u over het zebrapad liep. Er kan dan weinig twijfel zijn over de aansprakelijkheid. De automobilist, scooterrijder of vrachtwagenchauffeur zal dan hoogstwaarschijnlijk voor de volle honderd procent aansprakelijk gesteld kunnen worden en al uw letselschade dienen te vergoeden. U heeft immers geen fout gemaakt. In zeer uitzonderlijke gevallen zal degene door wie u aangereden bent zich kunnen beroepen op overmacht. Dit komt echter zeer zelden voor. En als u zelf geen verkeersregels overtreden heeft, dient uw schade hoe dan ook te worden vergoed.

Voetganger zelf in de fout bij oversteken

Voetgangers zijn niet heilig. U bent aangereden en bent daar zelf ook (deels) schuldig aan? Dat kan gebeuren. We zijn soms afgeleid of we hebben haast en denken nog wel even snel te kunnen oversteken. Toch heeft u als voetganger ook recht op schadevergoeding als er sprake is van eigen schuld. Aangereden bij oversteken en zelf in de fout gegaan? U krijgt als voetganger sowieso altijd minimaal 50% van uw letselschade vergoed bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig. Voetgangers genieten immers extra wettelijke bescherming, omdat zij behoren tot de categorie van zogenoemde kwetsbare verkeersdeelnemers. Laat u dus niet van de wijs brengen, u heeft waarschijnlijk recht op meer schadevergoeding dan u mogelijk denkt.

Aansprakelijk stellen en schade claimen

Wij adviseren u om altijd advies van een ervaren letselschade jurist in te winnen als u als voetganger aangereden bent. Wij weten precies wat uw rechten zijn en behartigen uw belangen, doorgaans zonder dat er kosten zijn verbonden aan onze juridische bijstand. Wij kunnen u helpen bij:

 • Uitzoeken wie aansprakelijk is
 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Inventariseren van uw totale letselschade
 • Schadeclaim indienen bij verzekeraar tegenpartij
 • Onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij
 • Voorschot op uw schadevergoeding regelen

Als voetganger aangereden, welke schade claimen?

Welke schade kunt u claimen wanneer u als voetganger aangereden bent bij het oversteken? Als de ander volledig aansprakelijk is en u zelf geen enkele verkeersovertreding heeft gemaakt, dient de tegenpartij al uw kosten te vergoeden. U kunt dus al uw schade claimen. Schadeposten kunnen snel oplopen. U kunt denken aan:

 • kosten voor vervoer naar het ziekenhuis
 • kosten voor behandelingen die uw zorgverzekeraar niet of niet geheel vergoedt, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie
 • uw eigen risico
 • tijdelijke hulp in de huishouding of kinderopvang
 • alle kosten voor vervangen of repareren van persoonlijke eigendommen die zijn beschadigd door de aanrijding

Bent u tijdelijk niet in staat om te werken, dan loopt u mogelijk inkomen mis. Ook gederfde inkomsten dienen door de aansprakelijke tegenpartij vergoed te worden. Was u zelf deels schuldig aan de aanrijding? Dan kan het zijn dat u bijvoorbeeld 75% van al uw letselschade vergoed krijgt. Als voetganger heeft u hoe dan ook altijd recht op een schadevergoeding van 50% van al uw kostenposten.  Ook kosten die u mogelijk in de toekomst moet maken als gevolg van uw aanrijding kunnen worden meegenomen in uw schadeclaim. Wij helpen u graag bij het inventariseren van alle kosten waarvoor u een schadeclaim kunt indienen, zodat u niets over het hoofd ziet.

Juridisch bijstand voor voetgangers

Het gebeurt helaas regelmatig dat automobilisten en andere bestuurders van motorvoertuigen te hard rijden en een voetganger over het hoofd zien, met alle gevolgen van dien. Bent u als voetganger aangereden bij oversteken? U heeft dan altijd recht op een minimale schadevergoeding en meestal zelfs op op 100% vergoeding van al uw letselschade. Laat u bijstaan door een ervaren letselschade jurist, dan weet u zeker dat u krijgt waarop u recht heeft en dat uw schadevergoeding zo snel mogelijk op uw bankrekening staat.

Juridische bijstand is voor voetgangers vaak kosteloos. De aansprakelijke tegenpartij dient uw onkosten te vergoeden en daar vallen kosten voor juridische hulp ook onder. Neemt u vandaag nog contact op voor vrijblijvend advies. Wij werken landelijk en bezoeken u ook thuis in Den Haag en omgeving indien u dit wenst.