Ongeluk op werk, wie betaalt schade?

Arbeidsongeschikt na bedrijfsongevalAls u een ongeluk op uw werk krijgt, noemen we dat een bedrijfsongeluk. Een bedrijfsongeluk kan veel letselschade met zich meebrengen. Wie betaalt deze schade? En wanneer heeft u recht op een schadevergoeding? Een ongeluk brengt immers zo goed als altijd kosten met zich mee. Als er onder werktijd een ongeluk gebeurt, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk. Een werknemer heeft dus in de meeste gevallen recht op schadevergoeding. Ook als het ongeluk deels eigen schuld is. Alleen als uw werkgever kan bewijzen dat er sprake was van opzet of dat u roekeloos heeft gehandeld, is er kans dat u de schade zelf moet betalen.

Zelf slachtoffer van een ongeluk op het werk? Neem contact op met onze letselschade-experts. Wanneer de werkgever aansprakelijk is, kost onze rechtsbijstand u niets.

Ongeluk op werk, wanneer recht op schadevergoeding?

Bij ongelukken op het werk ligt de aansprakelijk vaak bij de werkgever en zal deze alle letselschade die u als werknemer heeft opgelopen dienen te vergoeden. Ook als het ongeluk gebeurde doordat u even onoplettend was of doordat u onhandig te werk ging. Waar het om gaat is dat de letselschade is ontstaan terwijl u aan het werk was duidelijk samenhangt met uw werk of werkzaamheden. U moet dan wel uw werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval en alle kosten die daaruit voortvloeien.

Mogelijk ligt de schuld van het ongeluk toch bij uzelf. U was onachtzaam of nalatig. Toch kan uw werkgever ook in dit soort gevallen wettelijk verplicht zijn uw letselschade te vergoeden. Dit is in ieder geval niet mogelijk als u het ongeluk aantoonbaar opzettelijk heeft veroorzaakt of als u buitensporig roekeloos bent geweest terwijl u op uw werk was.

Waarom schadevergoeding claimen na ongeluk op werk?

Als u op uw werk een ongeluk krijgt, realiseert u zich mogelijk niet direct hoeveel kosten dit met zich kan meebrengen. De schade lijkt op het eerste oog misschien wel mee te vallen. Uw zorgverzekering vergoedt immers het merendeel van de kosten die u maakt voor bezoek aan ziekenhuis en huisarts. Maar u betaalt vaak wel een eigen bijdrage en u moet uw eigen risico aanspreken. Zo kan een ongeluk op het werk u meer kosten dan u aanvankelijk dacht. Bovendien bent u na het ongeluk mogelijk niet in staat om direct weer voor de volle honderd procent aan de slag te gaan. Uw werkgever zal de eerste tijd uw salaris doorbetalen, maar gezien de huidige wet- en regelgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u daar niet voor langere tijd verzekerd van zijn.

Daarnaast is het mogelijk dat u een promotiekans misloopt of dat u geen recht meer heeft op bepaalde toeslagen, zoals vergoedingen voor overwerk of onregelmatige diensten. Ook doet u er goed aan om te bedenken dat een bedrijfsongeval ook consequenties voor uw toekomst kan hebben en dat u te maken kunt krijgen met toekomstige kostenposten.

Ongeluk op werk: Hoeveel schade krijg ik vergoed?

Alle letselschade die voortkomt uit het bedrijfsongeval dient te worden vergoed door uw werkgever. U vindt het misschien geen prettig idee uw werkgever aansprakelijk te stellen voor al uw schadeposten, maar de meeste werkgevers hebben een bedrijfsongevallenverzekering afgesloten. Als u een ervaren letselschade expert in de arm neemt, kan deze namens u onderhandelingen voeren met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever en hoeft u niet te vrezen dat schadevergoeding claimen ten koste gaat van uw arbeidsrelatie. Berekenen hoeveel letselschade u vergoed dient te krijgen, is specialistisch werk. Sommige schadeposten zijn mogelijk nog onzeker, met name als u matig of ernstig lichamelijk letsel opgelopen heeft door het bedrijfsongeluk. Wij adviseren slachtoffers van een bedrijfsongeluk daarom altijd een letselschade expert in te schakelen, zodat u krijgt waarop u recht heeft.

Schadeposten na ongeluk op werk

Met welke schadeposten u te maken kunt krijgen na een ongeluk op uw werk, is afhankelijk van wat er precies is gebeurd. Raakte u ernstig verwond en moest u naar het ziekenhuis? U krijgt dan schadevergoeding voor elke dag die u in het ziekenhuis bent opgenomen en ook extra reiskosten die u moet maken, bijvoorbeeld voor medische behandelingen in het ziekenhuis, krijgt u vergoed. Andere schadeposten na een ongeluk op het werk kunnen zijn:

  • Medische kosten die uw verzekering niet vergoedt
  • Eigen risico zorgverzekering
  • Extra hulp in de huishouding
  • Schade aan persoonlijke eigendommen
  • Door het letsel noodzakelijke aanpassingen aan de woning
  • Gederfde inkomsten en toekomstige gederfde inkomsten
  • Smartengeld

Ongeluk op werk, krijg ik smartengeld?

Bijna alle schadeposten die voortkomen uit een bedrijfsongeval zijn aantoonbaar en in geld uit te drukken. U verzamelt bonnetjes en rekeningen van alle extra kosten die u moet maken na het ongeluk op uw werk. Hiernaast kunt u ook te maken krijgen met gevolgen die niet in geld zijn uit te drukken. U moet misschien een vinger missen en kunt daardoor uw hobby niet meer uitvoeren.

Het ongeluk op uw werk bezorgt u mogelijk veel verdriet, ongemak en pijn. Na een ernstig bedrijfsongeval kunt u ook last krijgen van psychische problemen, zoals PTSS. Alle gevolgen waar geen letterlijk prijskaartje aan hangt, wordt immateriële letselschade genoemd en schadevergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld. Met het betalen van smartengeld vergoedt de verzekeraar van uw werkgever met geld alle lichamelijke of psychische pijn die u lijdt.

Voor het vaststellen van smartengeld wordt gebruik gemaakt van de smartengeldgids. Hierin staan voorbeelden van door de rechter vastgestelde smartengeld-uitkeringen. Verschillende factoren bepalen de hoogte van uw smartengeld. Wat is de ernst van uw letsel? Hoeveel tijd heeft u nodig om volledig te herstellen? Heeft u na uw ongeluk te maken met blijvende gevolgen? Een letselschade expert kan u hier meer over vertellen.

Juridische bijstand na ongeluk op werk

Als u een ongeluk op uw werk heeft gehad, is de kans groot dat uw werkgever, of beter gezegd: diens verzekeraar, al uw schade moet betalen. U moet dan wel uw werkgever aansprakelijk stellen middels een brief die aan verschillende eisen dient te voldoen. Het is verstandig om hiervoor een letselschade expert in te schakelen. Omdat u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval brengt dat voor u geen kosten met zich mee, als uw werkgever hiervoor aansprakelijk is. Het is wettelijk geregeld dat de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever ook de kosten van uw juridische bijstand moet vergoeden. Zo kunt u dus kosteloos gebruik maken van onze expertise bij het aansprakelijk stellen, het berekenen van uw totale schadevergoeding en het onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij.

Ongeluk op werk, wie betaalt schade? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder. Wij werken landelijk en bezoeken u ook thuis in Den Haag en omgeving indien u dit wenst. U krijgt dan zeker waar u recht op heeft. Ons kantoor heeft het keurmerk van het Register Letselschade, u bent verzekerd van de beste juridische bijstand.