Niet kunnen werken na ongeluk, schade claimen?

Arbeidsongeschikt na verkeersongevalAls u na een ongeluk niet meer kunt werken, kan dat veel nare financiële gevolgen voor u hebben. U komt voor hoge kosten te staan bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ook als u tijdelijk niet kunt werken na een ongeluk brengt dat financiële kopzorgen met zich mee. Is een ander verantwoordelijk voor uw ongeluk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Alle schade die uit het ongeluk voortvloeit, kunt u op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Verlies van inkomsten hoort daar ook bij en mogelijk heeft u ook recht op smartengeld. Is een ander aansprakelijk, dan kunnen wij u bovendien kosteloos bijstaan.

Niet kunnen werken na ongeluk en schade claimen? Neem vrijblijvend contact op voor advies van een deskundige letselschade jurist.

Niet kunnen werken na ongeluk, wie is aansprakelijk

Na een ongeluk is het altijd belangrijk om uit te zoeken wie aansprakelijk is. Zeker als u als gevolg van het ongeval niet meer werken kunt. Heeft een ander het ongeluk veroorzaakt, dan kunt u immers al uw letselschade op deze aansprakelijke tegenpartij verhalen. U heeft recht op schadevergoeding voor het feit dat u niet meer kunt werken na een ongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is.

Heeft u als fietser of voetganger een aanrijding gehad met een motorvoertuig zoals een scooter, een auto, bus of vrachtwagen en kunt u niet meer werken? Dan kunt u hoe dan ook altijd minimaal 50% van al uw letselschade verhalen. Ook als u zelf (deels) verantwoordelijk voor het ongeluk was. Bestuurde u zelf een motorvoertuig dan is het afhankelijk van de verkeerssituatie wie aansprakelijk is voor het ongeluk en voor uw letselschade. Bent u bijvoorbeeld van achteren aangereden als automobilist, of maakte de tegenpartij een andere verkeersfout waardoor u nu niet meer kunt werken, dan heeft u in de meeste gevallen recht op 100% schadevergoeding.

Niet kunnen werken na ongeluk en twijfels rondom de aansprakelijkheid? Wij adviseren om u altijd te laten bijstaan door een letselschade expert. Het is zaak de aansprakelijkheid en uw recht op schadevergoeding goed uit te zoeken.

Bedrijfsongeval en niet kunnen werken na ongeluk

Naast verkeersongelukken zijn bedrijfsongevallen ook regelmatig de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Niet meer kunnen werken na een ongeluk op uw werk? De kans is groot dat er dan sprake is van een bedrijfsongeval. U kunt dan uw werkgever verantwoordelijk houden en aansprakelijk voor uw letselschade stellen. Bijvoorbeeld wanneer een apparaat waarmee u werkte niet voldeed aan veiligheidsnormen. Of als u van een ladder of steiger gevallen bent of een aanrijding heeft gehad tijdens werktijd. Wij begrijpen dat u de relatie met uw werkgever niet op het spel wilt zetten, maar adviseren u wel om samen met een gespecialiseerde letselschade jurist schadevergoeding te claimen. Uw werkgever heeft hier doorgaans een verzekering voor afgesloten.

Letselschade claimen

Als u na een ongeluk niet meer werken kunt en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt u voor hoge kosten te staan. U heeft direct kosten, zoals uw medische kosten wegens lichamelijk letsel en kostenposten wegens schade aan uw voertuig en andere persoonlijke bezittingen. Daarnaast is inkomstenderving een schadepost die fors kan oplopen. Het is belangrijk dat u een letselschade expert inschakelt als u een schadevergoeding claimen wil die recht doet aan uw situatie. Een deskundige letselschade expert kan ook samen met u berekenen welke kosten u in de toekomst mogelijk nog moet maken als gevolg van het ongeluk. Wij zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet en dat u krijgt waar u recht op heeft. Als u niet meer kunt werken na een ongeluk, heeft u doorgaans te maken met ernstig letsel en enorme kostenposten. Het ongeval heeft dusdanig veel impact dat het bijzonder belangrijk is alle kostenposten nu en in de toekomst goed te inventariseren en een maximale schadevergoeding te eisen.

Welke schade kan ik claimen na ongeluk?

Alle schadeposten die u heeft als gevolg van het ongeluk komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Onze letselschade deskundigen hebben jarenlange ervaring met het op een rijtje zetten van alle financiële gevolgen van een ongeluk. Samen met u inventariseren wij zo nauwkeurig mogelijk al uw letselschade. U weet dan precies welke kosten u kunt verhalen op de de aansprakelijke partij.

Kostenposten wegens niet kunnen werken na ongeluk

Welke kosten u kunt claimen na uw ongeluk  is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Te denken valt onder meer aan:

 • Medische kosten zoals medicijnen, medische hulpmiddelen en behandelingen
 • Overige medische kosten die niet door de verzekering worden vergoed
 • Eigen risico zorgverzekering, vergoeding ziekenhuisopname, eigen bijdrage medicijnen
 • Verlies van inkomsten uit arbeid
 • Misgelopen inkomsten als compensatie voor overwerk of toeslagen voor wisseldiensten
 • Verlies aan verdienvermogen, inkomsten die u in de toekomst zal mislopen
 • Toekomstige kosten voor bijvoorbeeld een operatie, traplift in huis en andere aanpassingen in huis
 • Hulp in de huishouding of een klusjesman voor klussen die u zelf niet meer kunt uitvoeren
 • Kosten voor waardeloos geworden middelen zoals een abonnement op de sportschool
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor rechtsbijstand
 • Smartengeld voor verdriet, pijn en gederfde levensvreugde
 • Smartengeld wegens niet kunnen werken na ongeluk

Behalve alle materiële, lichamelijke en financiële schade die u na uw ongeluk heeft, kunt u ook te maken krijgen met soms chronische pijn, verdriet en andere ongemakken die uw leven er niet prettiger op maken. Dit zijn zaken die niet altijd in geld uit te drukken zijn. Toch kunt u bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke tegenpartij ook hiervoor een schadevergoeding claimen, in de vorm van smartengeld. Dat u niet meer kunt werken na een ongeluk, heeft immers grote impact op alle facetten van uw leven. Wij kunnen voor u berekenen op hoeveel smartengeld u recht heeft voor psychische schade en gederfde levensvreugde en dit bedrag bij de verzekeraar claimen.

Niet kunnen werken na ongeluk en kosteloze rechtsbijstand

Wanneer u niet meer kunt werken na een ongeluk en de ander is aansprakelijk, dan kan één van onze letselschade juristen u gegarandeerd kosteloos bijstaan. Onze juridische bijstand kost u niets, aangezien deze kosten onderdeel zijn van uw totale schadevergoeding. Wij kunnen de ander aansprakelijk stellen, uw totale letselschade berekenen, uw schadeclaim indienen en onderhandelingen voeren over de hoogte van uw vergoeding. Alles gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met u. Indien u wenst komen wij met bij u thuis in Den Haag of omgeving om uw zaak te bespreken. Wij kunnen dan ook direct een voorschot op uw schadevergoeding eisen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.