Letselschade verkeersongeval

Letselschade verkeersongevalDankzij allerlei maatregelen is de verkeersveiligheid in Nederland de laatste decennia flink verbeterd. Toch gebeuren er nog altijd veel verkeersongevallen, en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Steeds meer ouderen – naast kinderen een kwetsbare groep – stappen op de fiets. Tegelijkertijd zal het personen- en goederenvervoer toenemen, zo wordt verwacht. Fietspaden worden steeds drukker. Botsingen komen vaker voor. Zo is het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp belandde tussen 2008 en 2012 bijna verdubbeld. Door gebruik van apparatuur als smartphones letten verkeersgebruikers minder goed op. Vrachtwagens en hun dode hoek. We kennen allemaal wel iemand die eens een verkeersongeval heeft gehad, of we maakten het zelf mee. Een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn.

Schadeclaim letselschade

Wanneer u door een verkeersongeval letselschade hebt opgelopen door schuld van een ander, hebt u als slachtoffer recht op een passende vergoeding. Maar hoe krijgt u die? Welke letselschade kunt u verhalen? En wat als het tot een gerechtelijke (straf)procedure komt? Over letselschade is alleen al op internet heel veel informatie te vinden. Voor u zal niet altijd direct helder zijn wat in uw geval de beste aanpak en oplossingen zijn, en tot welke instanties u zich moet richten. Ook zult u niet altijd precies weten wat er van ú wordt verwacht. Want ook van u kan informatie gevraagd worden. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Als u een letselschadeclaim indient bijvoorbeeld, heeft de verzekeraar gegevens nodig om te berekenen wat een passende schadevergoeding is.

Kosteloze rechtsbijstand letselschadebureau

Hebt u een verkeersongeval meegemaakt, dan is het noodzakelijk om tijdig juridische hulp in te roepen. Deskundig advies van een ervaren letselschadejurist is onmisbaar. Onze ervaren professionals kunnen u op maat adviseren en u helpen bij het verhalen van uw letselschade. Al bij het eerste contact maken we een inschatting van uw zaak. Is het aannemelijk dat de tegenpartij aansprakelijk is, dan garanderen wij gratis rechtsbijstand.Samen met u brengen we zorgvuldig in kaart waaruit de letselschade bestaat die u lijdt, waaronder ook de hoogte van smartengeld.

U kunt bij ons o.a. terecht voor informatie over:

  • letselschade door auto-ongeluk of aanrijding
  • aansprakelijkheid na verkeersongeval
  • letselschade bij fietsongeval
  • letselschade bij motorongeval
  • letselschade bij voetganger
  • schadevergoeding bij verkeersongeval
  • smartengeld claimen
  • letselschade claimen
  • schadevergoeding SVI-verzekering

Letselschadevergoeding via de rechter

In het geval dat wij namens u niet met de aansprakelijke tegenpartij tot overeenstemming komen, kan een letselschade advocaat uw zaak voortzetten. Na een verkeersongeval kunt u ook te maken krijgen met een strafproces tegen een verdachte. Bij ernstige ongevallen maakt de politie een proces-verbaal op en zij stuurt dit door naar het Openbaar Ministerie. Als de politie niet ter plekke was bij het ongeval, moet u zelf aangifte doen. En wat als degene die het ongeluk veroorzaakte onbekend is? Of de chauffeur rijdt met een buitenlands kenteken? Ook hierover kunnen onze letselschade-experts u adviseren.

Keurmerk van het Register Letselschade

In onze letselschadepraktijk garanderen wij vakkundige dienstverlening, net als een snelle en persoonlijke benadering. Dat is belangrijk, want elke letselschadezaak is anders. Maar, wij vinden het ook van belang dat de schadeclaims die wij namens u indienen reëel zijn.

Ons kantoor draagt het keurmerk van het Register Letselschade. Professionele behandeling van uw letselschadezaak is dus gewaarborgd. Tevens zijn wij lid van de relevante brancheorganisaties, zoals het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE). We voldoen aan alle voorwaarden die de Letselschade Raad stelt.

Advies letselschade-expert

Vraag vrijblijvend om advies van één van onze letselschade-experts. Wanneer u het contactformulier invult, neemt één van onze juristen dezelfde dag contact met u op. U kunt natuurlijk ook bellen naar 085-8771774, wij staan u graag te woord.