Letselschade claimen na ongeval op werkvloer

Letselschade claimen bedrijfsongevalEen ongeval is snel gebeurd, ook op de werkvloer. De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot en ingrijpend zijn, ook financieel. U kunt vaak  schadevergoeding claimen voor alle kosten die voortvloeien uit een ongeval op uw werk. Een werkgever heeft een uitgebreide zorgplicht en is daardoor in veel gevallen aansprakelijk te stellen voor het ongeval en de gevolgen daarvan. Laat u niet afschrikken als u letselschade wilt claimen na een ongeval op de werkvloer, uw werkgever heeft hier doorgaans een bedrijfsongevallenverzekering voor afgesloten.

Letselschade claimen na ongeval op werkvloer? Neem contact op voor vrijblijvend advies van een ervaren letselschade jurist. Na een bedrijfsongeval is onze hulp doorgaans kosteloos; kosten voor juridische bijstand zijn onderdeel van de schadevergoeding die u krijgt.

Hoe letselschade claimen na ongeval op werkvloer?

U bent betrokken geweest bij een ongeval op uw werk en u heeft daarbij letselschade opgelopen. Er komt dan veel op u af. Hieronder de stappen die nodig zijn om letselschade te kunnen claimen.

  • Werkgever aansprakelijk stellen
  • Bewijzen verzamelen
  • Juridische hulp inschakelen
  • Schadeposten inventariseren
  • Letselschade claimen

Aansprakelijkheid ongeval op werkvloer

Bij een ongeval op de werkvloer ligt de aansprakelijkheid dus in veel gevallen bij de werkgever en zelden bij de werknemer. U kunt in dat geval uw letselschade claimen. Werkgevers hebben een wettelijk geregelde zorgplicht. Het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt, dient te zorgen voor een werkomgeving die gezond en veilig is voor al het personeel. De werkomgeving moet goed zijn en datzelfde geld voor de materialen waarmee u werkt. Bovendien moet er altijd sprake zijn van goede veiligheidsmaatregelen en ook dient de werkgever erop toe te zien dat  al het personeel zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.
Alleen als u als werknemer aantoonbaar roekeloos heeft gehandeld, als de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als er sprake was van opzet, kunt u u werkgever niet aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Werkgever aansprakelijk stellen

U dient allereerst uw werkgever aansprakelijk te stellen voordat u uw letselschade claimen kunt. Veel werknemers vinden dit lastig. Zij willen de relatie die zij hebben met de baas niet op het spel zetten en zijn bang dat zij mogelijk met ontslag worden bedreigd. Toch zijn deze zorgen niet noodzakelijk aangezien een werkgever doorgaans goed is verzekerd en hij/zij de schadevergoeding niet zelf hoeft te betalen. Wel is het zo dat u te maken krijgt met een letselschade expert van de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Deze handelt niet in uw belang. Om te krijgen waar u recht op heeft, doet u er goed aan om u ook te laten bijstaan door een specialist in letselschade. Deze kan namens u de werkgever aansprakelijk stellen en de onderhandelingen met diens verzekeringsmaatschappij voeren. Dit voortkomt vaak een hoop kopzorgen. De kosten die zijn verbonden aan juridische bijstand worden als onderdeel van uw letselschade meegenomen in de totale schadevergoeding die u krijgt. Inschakelen van een letselschade jurist kost u dus niets.

Bewijzen van letselschade na ongeval op werkvloer

Is er een bedrijfsongeval gebeurd, dan is een werkgever verplicht dit te melden bij de Arbeidsinspectie als er een ziekenhuisopname aan te pas komt, als een werknemer ernstig of blijvend letsel oploopt en zeker als er sprake is van overlijden. Ook kunt u zelf melding maken bij de Arbeidsinspectie. Er zal dan bijna altijd onderzoek volgen naar de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond. Met dit onderzoek staat u mogelijk sterker bij het claimen van letselschade. Ook kunt u zelf zorgen voor bewijsmateriaal door na het ongeval foto’s te maken van de situatie of te laten maken door collega’s of andere getuigen.

Welke letselschade claimen na ongeval op werkvloer

Alle kosten die u maakt in verband met uw ongeval dienen door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij van uw werkgever vergoed te worden. U kunt dan denken aan alle medische kosten, waaronder ook het eigen risico van uw zorgverzekering, eigen bijdragen voor medicijnen en behandelingen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden. Mogelijk maakt u extra reiskosten in verband met bezoeken aan het ziekenhuis, de huisarts of een therapeut en heeft u tijdelijk hulp in de huishouding nodig.

Als u vanwege het ongeval op de werkvloer voor korte of voor langere tijd niet kunt werken, kunt u te maken krijgen met verlies van inkomen, oftewel inkomensschade.Een ervaren letselschade jurist kan samen met u berekenen of en van hoeveel inkomensschade sprake is in uw geval. Misschien loopt u een kans op promotie mis, ontvangt u tijdelijk geen onregelmatigheidstoeslag of fooien meer. Soms is letselschade na een ongeval op de werkvloer zo ernstig dat u niet meer kunt terugkeren in uw oude functie. Is omscholing of re-integratie noodzakelijk, dan moet u ook deze kosten vergoed krijgen. Alles bij elkaar kan de totale letselschade enorm oplopen. Wij adviseren dan ook om u altijd te laten bijstaan door een letselschade expert, zodat u geen schadeposten over het hoofd ziet.

Ongeval op werkvloer en smartengeld

Als slachtoffer van een ongeval op het werk komt u naast schadevergoeding voor alle kosten die u heeft en compensatie voor eventueel verlies aan inkomen in sommige gevallen ook in aanmerking voor smartengeld. U heeft recht op smartengeld als er sprake is van verdriet, pijn, gederfde levensvreugde en/of psychisch leed. Hoeveel smartengeld u kunt krijgen, is geheel afhankelijk van uw situatie. Moet u een lichaamsdeel missen? Kunt u hierdoor bepaalde werkzaamheden of hobby’s niet meer uitvoeren? Heeft u te maken met blijvende littekens of lijdt u veel pijn? Dan is het heel goed mogelijk dat smartengeld op zijn plaats is.

Juridische bijstand voor letselschade claimen na ongeval op werkvloer

Letselschade claimen na ongeval op werkvloer? U doet er goed aan om een letselschade jurist in te schakelen. U dient uw werkgever aansprakelijk te stellen en wij begrijpen dat u daar tegenop kunt zien. Onze letselschade experts hebben hier jarenlange ervaring mee en zullen er alles aan doen om uw belangen te behartigen en tegelijkertijd de arbeidsrelatie met uw werkgever goed te houden. In nauw overleg met u kunnen wij bemiddelen tussen u en uw werkgever en diens verzekeraar. Is uw werkgever aansprakelijk, dan zijn aan onze juridische bijstand voor u geen kosten verbonden. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever zal ook deze kosten vergoeden.

Neemt u dus vooral vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij werken landelijk en bezoeken u ook aan huis in Den Haag en omgeving indien u dit wenst.