Schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval zelfstandigeVeel zelfstandigen staan er misschien niet bij stil, maar ook zij kunnen te maken krijgen met een bedrijfsongeval. De gevolgen kunnen hiervan kunnen groot zijn, zeker als er sprake is van matig of ernstig letsel. Niet kunnen werken betekent voor een zelfstandige immers ook dat er geen inkomen binnenkomt en een financiële buffer is er al snel doorheen. Zelfstandigen denken vaak ten onrechte dat letselschade claimen voor hen niet is weggelegd. Toch kunnen ook zij wel degelijk in aanmerking komen voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval claimen? Laat u adviseren door een ervaren letselschade jurist. Vaak heeft u als zelfstandige meer rechten dan u denkt. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Gevolgen bedrijfsongeval zelfstandigen

Voor een zelfstandige kunnen de gevolgen van een bedrijfsongeval enorm zijn. Zelfstandigen genieten immers minder wettelijke bescherming dan werknemers met een vast dienstverband. Zij kunnen zich niet ziek melden bij een werkgever. Niet kunnen werken betekent dat er ook geen geld binnenkomt; vaak valt het inkomen in één klap weg. Veel zelfstandigen hebben namelijk geen verzekering afgesloten voor bedrijfsongevallen of arbeidsongeschiktheid, met alle gevolgen van dien. Een zelfstandige loopt na een bedrijfsongeval inkomsten mis terwijl het ongeval juist veel extra kosten met zich mee brengt. Een zelfstandige komt zo al gauw in de financiële problemen, zeker als er sprake is van ernstige letselschade. U verwacht misschien dat u als zelfstandige geen schadevergoeding kunt claimen en dat u alle lasten zelf moet dragen, aangezien u geen werkgever heeft. Toch kan ook een zelfstandige sinds een aantal jaar onder bepaalde voorwaarden schadevergoeding na bedrijfsongeval krijgen.

Wanneer schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval

Een werknemer kan na een bedrijfsongeval zijn werkgever aansprakelijk stellen voor het ongeval en alle gevolgen hiervan. Een rechter heeft in 2012 in een letselschadezaak bepaald dat een zelfstandige gelijkgesteld moet worden met een werknemer en dus ook recht heeft op schadevergoeding als is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  • De zelfstandige is werkzaam in dezelfde sector als zijn/haar opdrachtgever
  • De zelfstandige is afhankelijk van zijn/haar opdrachtgever waar het gaat om veiligheid en arbeidsomstandigheden

In de praktijk komt het erop neer dat bij het toekennen van schadevergoeding aan een zelfstandige wordt gekeken naar:

  • De aard van het werk; gaat het om werkzaamheden die werknemers in vast dienst ook hadden kunnen doen
  • De verhouding tussen u en de opdrachtgever; in welke mate heeft uw opdrachtgever invloed op uw werkomstandigheden en in hoeverre bent u voor uw veiligheid afhankelijk van uw opdrachtgever

Is aan de voorwaarden voldaan, dan kunt u uw opdrachtgever aansprakelijk stellen en dient deze schadevergoeding te betalen.

Bedrijfsongeval zelfstandige en zorgplicht

Werkgevers en in uw geval dus ook opdrachtgevers hebben een zorgplicht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat werkgevers te allen tijden dienen te zorgen voor veilige werkomstandigheden om ongelukken op en tijdens het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast dient er ook voldoende toezicht op deze veiligheidsvoorschriften te zijn. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding hoeft slechts aannemelijk te zijn dat de opgelopen schade te maken heeft met het uitvoeren van werkzaamheden. De werkgever is vervolgens aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan of dat er sprake was van roekeloos gedrag of opzet van uw kant. In dat geval kunt u uw opdrachtgever niet aansprakelijk stellen en dus ook geen schadevergoeding eisen.

Schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval claimen

Om schadevergoeding na een bedrijfsongeval te kunnen claimen, zal een zelfstandige zijn of haar opdrachtgever aansprakelijk moeten stellen, net zoals een werknemer een werkgever aansprakelijk dient te stellen. Veel zelfstandigen zullen hier in eerste instantie huiverig voor zijn; de angst een klant kwijt te raken is groot. Wij begrijpen als geen ander dat u de arbeidsrelatie met de aansprakelijke opdrachtgever niet wil beschadigen. Het is goed om te weten dat de meeste bedrijven en dus ook veel opdrachtgevers beschikken over een verzekering en uw schadevergoeding dus niet uit eigen zak hoeven te betalen. Een letselschade jurist met veel ervaring op dit gebied is in staat uw belangen te behartigen zodat u zich kunt richten op uw herstel, zonder dat dit de relatie hoeft te schaden.

Hoeveel schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval?

Wanneer de opdrachtgever aansprakelijk is te stellen voor uw bedrijfsongeval, dan kunt u als zelfstandige alle opgelopen letselschade op uw opdrachtgever verhalen. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van uw situatie en de omstandigheden. Wegvallende inkomsten zijn doorgaans de grootste schadepost voor iemand die werkt als zelfstandig ondernemer. Als u door het bedrijfsongeval niet kunt werken, loopt u direct inkomen mis. Zeker als u langere tijd moet herstellen, kan letselschade voor grote financiële problemen zorgen. Het berekenen van de schadepost gederfde inkomsten is dus een uiterst belangrijke en lastige opgave. Onze letselschade experts hebben hier veel ervaring mee. Samen met u zullen zij inventariseren om welke bedragen het gaat. Ook alle overige schadeposten worden in nauw overleg met u opgesteld. Mogelijk blijft u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en zult u ook in de toekomst met extra kosten geconfronteerd worden. Of u maakt kosten voor re-integratie of omscholing.

Schadevergoeding zelfstandige na bedrijfsongeval en juridische hulp

U bent als zelfstandige slachtoffer van een bedrijfsongeval en vraagt zich af of en hoe u schadevergoeding kunt claimen? Laat u dan zo snel mogelijk adviseren door een deskundige letselschade jurist. Ons bureau beschikt over het keurmerk van het Register Letselschade; U bent verzekerd van de beste juridische hulp. Na een kennismakingsgesprek kunnen wij direct voor u aan de slag. Aan onze hulp zijn voor u vervolgens geen kosten verbonden, aangezien deze kosten onderdeel uitmaken van uw totale letselschade en dus eveneens door de tegenpartij vergoed dienen te worden.

Samen met u berekenen wij de hoogte van de schadevergoeding waarop u recht heeft. Wij dragen zorg voor de aansprakelijkheidsstelling en voeren namens u de onderhandelingen met de tegenpartij, waarbij wij zorgdragen voor een goede verstandhouding tussen u en uw opdrachtgever. Wij werken landelijk en bezoeken u ook thuis in Den Haag of omgeving indien u dit wenst.