Bedrijfsongeval? Werkgever aansprakelijk!

BedrijfsongevalEen ongeval onder werktijd… wat nu? Uiteraard proberen we ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in een professionele omgeving. Helaas zit een ongeluk soms in een klein hoekje en valt een ongeval met letselschade als gevolg niet altijd te voorkomen. Mocht u betrokken raken bij een bedrijfsongeval, een aanrijding onder werktijd valt hier ook onder, dan is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn en wie er aansprakelijk is voor deze letselschade.

Werkgever vrijwel altijd aansprakelijk

Volgens de Nederlandse wet, artikel 7:658 BW, is uw werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval, tenzij hij kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Ook als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is de werkgever niet aansprakelijk. De werknemer zelf is dan aansprakelijk. Als u niet in loondienst bent en betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is de werkgever eveneens in de meeste gevallen aansprakelijk. U kunt in dat geval uw opdrachtgever aansprakelijk stellen. Als u bijvoorbeeld via een uitzendbureau werkt, kunt u kiezen wie u aansprakelijk stelt: uw formele werkgever (het uitzendbureau) of de opdrachtgever voor wie u op dat moment aan het werk was. Als zelfstandige bent u in eerste instantie zelf aansprakelijk voor ontstane letselschade, maar er zijn situaties waarin ook dan uw opdrachtgever aansprakelijk is. Als zelfstandige is het dus zaak u goed te laten informeren en te verzekeren!

Werkgever aansprakelijk stellen

Om te zorgen dat uw werkgever ook daadwerkelijk in actie komt en de ontstane letselschade vergoedt, dient u uw werkgever formeel aansprakelijk te stellen. Dit is noodzakelijk, omdat uw werkgever anders niet gehouden kan worden een schadevergoeding te betalen. Wij begrijpen dat dit voor veel mensen een hoge drempel is. Immers, u wilt de relatie met uw werkgever niet verslechteren, u moet, en wilt, in de meeste gevallen nog met elkaar verder. Daarom is het goed om te weten dat vrijwel alle werkgevers in Nederland zijn verzekerd tegen letselschade ontstaan na een bedrijfsongeval. En dat in het merendeel van de gevallen de schadevergoeding ook via de verzekering van de werkgever wordt betaald. U hoeft dus niet bang te zijn voor een slechte relatie met uw werkgever.

Letselschade door aanrijding is ook bedrijfsongeval

Meestal ontstaat letselschade door een bedrijfsongeval op de werkvloer, bijvoorbeeld doordat er sprake was van een kapotte machine. Maar er kan ook letselschade ontstaan terwijl u voor uw werkgever op pad was, bijvoorbeeld doordat u betrokken raakt bij een aanrijding. Mocht u betrokken raken bij een aanrijding onder werktijd, dan dit vervelende gevolgen hebben. Er kan sprake zijn van schade aan uw of andermans voertuig. Maar ook kunt u of een ander gewond raken, en dus letselschade oplopen. Het is goed te weten dat ook een aanrijding onder werktijd wordt gezien als bedrijfsongeval en dat u ook hiervoor uw werkgever aansprakelijk kunt stellen.

Soorten letselschade na bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan verschillende vormen van letselschade veroorzaken. Er kan materiële schade ontstaan; dit is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade aan een goed, bijvoorbeeld uw of andermans voertuig. Maar ook de schade die u lijdt doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden als gevolg van het bedrijfsongeval, of eventuele aanpassingen aan uw woning, vallen onder materiële schade en komen voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast kan er ook immateriële schade ontstaan. Immateriële schade is de schade die u lijdt door pijn en door een beperking van uw levensvreugde. Deze schade kan ook worden vergoed, het zogenaamde smartengeld.

Werkgever aansprakelijk stellen, en dan?

Een procedure waarin u uw werkgever aansprakelijk stelt, kan lang duren en een hoop energie van u vergen. Wij weten als geen ander hoeveel rompsloop zo’n procedure met zich meebrengt. Juist in een periode dat u wel wat anders aan uw hoofd heeft. Daarom helpen wij u graag. Wij nemen u alles uit handen. Van het aansprakelijk stellen van de werkgever, tot de gehele communicatie met zijn verzekeraar. Uiteraard proberen wij voor u een reële en zo gunstig mogelijke schadevergoeding te regelen. De hele situatie is immers al vervelend genoeg.

Juridische bijstand duur?

Veel mensen zijn huiverig om een letselschade advocaat in de arm te nemen omdat ze bang zijn voor hoge kosten. Daar hoeft u in het geval van letselschade na een bedrijfsongeval echter niet bang voor te zijn. Volgens artikel 6:96 BW is de werkgever aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het ongeval. Hier vallen ook de kosten van juridische bijstand door onze letselschade experts onder. Immers, deze kosten zou u niet hebben gemaakt als u niet betrokken zou zijn geweest bij het bedrijfsongeval.

Geen kosten voor u

Omdat wij weten hoe vervelend de gevolgen van een ongeval voor u als betrokkene zijn, willen we u graag de garantie geven dat wij u kosteloos zullen bijstaan. Ook indien aansprakelijkheid van de werkgever onverhoopt wordt afgewezen. Om dit voor u 100 procent zeker te stellen, hebben wij eerst uitgebreid overleg met u over uw situatie. Op basis van dit gesprek kunnen wij over het algemeen vrij zeker inschatten of uw zaak haalbaar is. U krijgt dan van ons de garantie op papier dat wij u geen kosten in rekening zullen brengen. Al onze nota’s sturen wij direct naar de verzekeraar van uw werkgever. Mocht de uitkomst van de zaak uiteindelijk toch anders zijn, dan komen alle gemaakte kosten voor rekening van onszelf. Dat is onze service en garantie aan u.

Behoefte aan advies na bedrijfsongeval?

Wij zijn een vooraanstaand letselschadebureau in Nederland. Onze letselschadespecialisten staan klaar om u te helpen en werken door heel Nederland. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij helpen u graag.