In ziektewet na val van steiger, wat nu?

Val van steigerU bent op uw werk van een steiger gevallen en nu zit u in de ziektewet vanwege het letsel dat u daarbij opgelopen heeft. Een valpartij op de werkvloer kan tot ernstig letsel leiden. Mogelijk moest u met botbreuken naar het ziekenhuis of heeft u zelfs een dwarslaesie. Ook hersenletsel komt helaas voor na een val van een steiger. U bent zeker niet de enige die in de ziektewet zit na een ongeval op het werk en te maken krijgt met allerlei extra kosten, zoals bijvoorbeeld medische kosten en extra reiskosten. Ook is de kans groot dat u te maken krijgt met verlies aan inkomen als u langere tijd niet kunt werken. Het is goed om te weten dat u na een dergelijk bedrijfsongeval veelal recht heeft op schadevergoeding.

In ziektewet na val van steiger en benieuwd naar uw rechten? Neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op voor een eerste advies. Onze letselschade experts kunnen u vaak kosteloos bijstaan.

In ziektewet na val van steiger, werkgever aansprakelijk?

Elke werkgever heeft een zorgplicht. Dat is wettelijk geregeld. Uw baas dient er alles aan te doen om ongelukken op het werk te voorkomen. Er moet sprake zijn van een veilige werkplek en een veilige werkomgeving. Het materiaal waarmee u werkt, zoals uw gereedschap en de steiger waarop u staat, moet goedgekeurd zijn en aan veiligheidsvoorschriften voldoen. Zit u in de ziektewet na een val van een steiger, dan is uw werkgever zo goed als altijd aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval en alle gevolgen daarvan. U heeft dan recht op schadevergoeding van al uw letselschade. Voordat u een schadeclaim kunt indienen, moet u echter wel eerst uw werkgever middels een brief aansprakelijk stellen. Een letselschade expert kan u daarbij helpen, een aansprakelijkheidsstelling dient aan verschillende eisen te voldoen.

Val van steiger en de arbeidsinspectie

Als uw letsel zo ernstig is dat u voor langere tijd niet in staat bent om te werken en u daarom in de ziektewet bent beland, moet uw werkgever altijd de arbeidsinspectie inschakelen. Ook dit is wettelijk verplicht. De inspecteur maakt een rapport op van de omstandigheden waaronder u van de steiger gevallen bent. Het kan gebeuren dat uw werkgever uw valpartij niet heeft gemeld bij de arbeidsinspectie. Wij raden u dan aan om dat zelf te doen, zodat er alsnog een onderzoek kan komen naar de toedracht van uw val van de steiger. Mogelijk heeft uw werkgever niet voldaan aan de eisen zoals die in de Arbowet staan omschreven. Voldeed de steiger bijvoorbeeld wel aan alle veiligheidsvoorschriften? Het onderzoek van de arbeidsinspectie kunt u gebruiken bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever.

Aansprakelijk stellen, wat nu?

Als u in de ziektewet zit na een bedrijfsongeval, is het dus allereerst zaak uw werkgever aansprakelijk te stellen. Wij kunnen dit namens u doen, zonder dat u hoeft te vrezen voor een verslechterende arbeidsrelatie met uw baas. Uw werkgever heeft namelijk hoogstwaarschijnlijk een bedrijfsongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkstelling gaat dus naar zijn verzekeraar. Vervolgens moet u kunnen aantonen dat u in de ziektewet zit vanwege uw val. U doet er verstandig aan om direct na het ongeval bewijzen te verzamelen. Zoals foto’s van de werkomstandigheden. Als u hier zelf niet toe in staat bent, kunt u een collega of getuigen vragen dit voor u te doen. Na het aansprakelijk stellen, is het zaak om al uw kostenposten als gevolg van het ongeluk op een rijtje te krijgen. Ook hiervoor is het belangrijk dat u over bewijzen beschikt. Denkt u aan een medisch dossier, nota’s van behandelaars, et cetera. Een ervaren letselschade specialist zorgt ervoor dat u geen kosten over het hoofd ziet. U kunt namelijk ook toekomstige kosten claimen. Zeker als u niet kunt werken, zult u mogelijk ook in de toekomst te maken krijgen met de consequenties van uw bedrijfsongeval, zoals bijvoorbeeld verlies aan inkomen. Wij hebben jarenlange ervaring met het onderhandelen over de hoogte van schadevergoedingen met verzekeringsmaatschappijen.

Juridische hulp inschakelen

Een werkgever aansprakelijk stellen en onderhandelen over de hoogte van een schadevergoeding is dikwijls niet eenvoudig. Aangezien u als werknemer juridische bescherming geniet, is de kans op aansprakelijkheid van de werkgever bij een val van de steiger redelijk groot. Onze juridische hulp kost u dan niets, aangezien uw kosten voor onze juridische bijstand onderdeel uitmaken van uw totale letselschadevergoeding. Alleen als uw werkgever kan aantonen dat hij er al het nodige aan heeft gedaan om een val van de steiger te voorkomen, u bewust risico’s heeft genomen of als er sprake was van opzet van uw kant, kunt u uw werkgever niet aansprakelijk stellen en ook geen schadevergoeding eisen. Wij adviseren u dan ook om altijd gebruik te maken van onze kosteloze bijstand. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

In ziektewet na val van steiger: Welke schade claimen?

Welke onkosten en kostenposten kunt u uiteindelijk claimen bij de verzekeraar van uw werkgever? Om te beginnen alle medische kosten, zoals behandelingen die uw zorgverzekering niet vergoedt en uw eigen risico. Daarnaast is de kans groot dat u al dan niet tijdelijk hulpmiddelen nodig heeft, geld uitgeeft voor extra hulp in de huishouding en ondersteuning voor andere klusjes. Misschien heeft u extra reiskosten of zijn er aanpassingen in huis en extra oppas voor uw kinderen nodig. Verder is het belangrijk om te inventariseren of u nu en in de toekomst inkomsten misloopt doordat u in de ziektewet zit en mogelijk langere tijd niet kunt werken. Is er kans dat u niet in uw oude functie kunt terugkeren en dat u (deels) arbeidsongeschikt blijft? Ook kosten voor re-integratie en omscholing dienen door uw werkgever te worden vergoed. Als u in de ziektewet zit, is de klap hard aangekomen. U heeft dan in sommige gevallen ook recht op smartengeld voor psychisch en lichamelijk leed als gevolg van het bedrijfsongeval. Wij zoeken dit graag voor u uit.

Kosteloze rechtsbijstand

In ziektewet na val van steiger? Wij zetten graag alles voor u op een rij en hebben vele jaren ervaring met het verlenen van juridische hulp aan werknemers die in de ziektewet zijn beland na een bedrijfsongeval. Wij werken landelijk en bezoeken u indien gewenst ook thuis in Den Haag en omgeving. Neemt u contact met ons op, dan krijgt u altijd een eerste, persoonlijk en vrijblijvend advies. Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade; u bent verzekerd van de beste juridische hulp.