Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van een voorval waarbij u letsel oploopt en waarvoor een ander aansprakelijk is. Onder letselschade valt zowel materiële als immateriële schade van lichamelijk én geestelijk letsel. Letselschade kan ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken of zware medische ingrepen moet ondergaan. Gemiste inkomsten en extra kostenposten worden materiële schade genoemd. De (lichamelijke en geestelijke) pijn die u ervaart vallen onder immateriële schade.

Terug naar het overzicht