Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Deze is afhankelijk van de omstandigheden en verschilt daarom per zaak. De ernst van het letsel en de gevolgen voor het verdere verloop van uw leven, zijn uiteindelijk bepalend. Zo hebt u recht op een hogere vergoeding als er sprake is van blijvend letsel dat u hindert in het dagelijks leven. Ook de zwaarte van eventuele operaties, geleden pijn, blijvende littekens en geestelijke pijn zijn van invloed op de hoogte van het smartengeld.

Terug naar het overzicht