Schadeposten

Er is sprake van letselschade als u betrokken bent bij een ongeval en daarbij letsel oploopt. Zowel materiële als immateriële schade vallen hieronder. Deze letselschade is te verhalen als een ander aansprakelijk is voor het ongeval.

1. Verlies van verdienvermogen

Hieronder valt al het inkomstenverlies dat met uw werk samenhangt. Dus niet alleen een terugval in salaris, maar ook negatieve gevolgen voor pensioen, levensloopregeling, provisies, reis- en onkostenvergoedingen, vakantiegeld, loon in natura, een 13de maand, een laptop of auto van de zaak enzovoort.

2. Extra kosten voor zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen

Een zelfstandige lijdt vaak nog extra schade, naast het verlies van verdienvermogen. Daarbij valt te denken aan afschrijvingen, misgelopen zelfstandigenaftrek, andere weggevallen fiscale voordelen (van bijvoorbeeld een auto van de zaak) of zelfs een gedwongen verkoop van het bedrijf.

3. Huishoudelijke hulp

De kosten voor het inhuren van een huishoudelijke hulp. Het gaat dan om taken die u door het ongeval niet meer zelf kunt uitvoeren.

4. Zelfwerkzaamheid

De kosten voor het inhuren van iemand die werkzaamheden in en rond uw huis verricht, zoals onderhoud aan huis en tuin of het wassen van uw auto. Dit zijn werkzaamheden die u vóór het ongeval zelf deed.

5. Immateriële schade

Dit is schade die geen directe financiële consequenties heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij geestelijke of lichamelijke pijn. Ook gemiste levensvreugde valt hieronder, wanneer u bepaalde dingen niet meer kunt. De vergoeding voor deze vorm van schade, heet smartengeld.

6. Reiskosten

Hieronder vallen alle vervoerskosten die u maakt als gevolg van uw letselschade. Het gaat dus niet alleen om vervoer naar artsen en fysiotherapeuten (inclusief parkeerkosten). Als u geen auto meer kunt rijden, vallen bijvoorbeeld ook de taxikosten hieronder. Evenals een eigen bijdrage die u moet betalen voor aangepast vervoer of zelfs eventueel noodzakelijke aanpassingen aan uw eigen auto.

7. Ziektekosten

Ook dit mag u ruim zien. Hieronder vallen protheses, aangepaste schoenen, maar bijvoorbeeld ook het eigen risico van uw zorgverzekering. Alle niet-verzekerde kosten krijgt u ook vergoed, zoals rekeningen van de fysiotherapeut of andere (alternatieve) therapeuten.

8. Aanpassingen in de thuissituatie

Misschien moet u als gevolg van het letsel verhuizen of aanpassingen doen aan uw woning (traplift, valbeugels, aangepast toilet). Of u moet vaker oppas inhuren voor uw kinderen. Zelfs extra kosten voor gas, water en licht, als u door het ongeval vaker thuis bent, zijn te verhalen.

9. Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven

Hieronder vallen een geboekte vakantie die niet door kan gaan, een doorlopend abonnement waar u niets meer aan heeft (bijvoorbeeld voor de sportschool) of zinloos geworden kosten voor een hobby (zoals een motor of een paard).