Letselschade claimen

Letselschade claimenAls u letselschade oploopt buiten uw schuld om, dan kunt u de letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Eerst moet dus vastgesteld worden wie aansprakelijk is voor uw letselschade. Het vaststellen van de aansprakelijkheid is eenvoudig als het een bestuurder betreft die u geen voorrang heeft verleend of als uw buurman een zwaar object op uw voeten heeft laten vallen. In andere gevallen is het vaststellen van de aansprakelijkheid minder eenduidig. De aansprakelijkheid voor letselschade ten gevolge van een verkeersongeval met meerdere voertuigen of een bedrijfsongeval is vaak lastiger te beoordelen.

Op het moment dat de aansprakelijkheid is vastgesteld dan kunt u uw letselschade claimen. U kunt zich altijd direct richten tot de veroorzaker van uw letselschade. Als uw letselschade het gevolg is van een verkeersongeval met een motorvoertuig, dan kunt u ook direct bij de verzekeringsmaatschappij terecht om uw letselschade te claimen. U kunt uw letselschade claimen bij de verzekeringsmaatschappij zonder enig contact met de veroorzaker van uw letsel. In beide gevallen is het aan te raden om uw letselschade te claimen met behulp van een letselschadejurist.

Letselschade bepalen

De partij die aansprakelijk is voor uw letsel heeft de plicht om alle kosten te vergoeden die u als gevolg van uw letselschade maakt. U kunt zich direct richten tot de aansprakelijke partij of de verzekeringsmaatschappij om uw letselschade te claimen Een deel van de kosten is eenvoudig te bepalen, zoals de reeds gemaakte medische kosten, gemiste inkomsten in de afgelopen periode en bijvoorbeeld de huur van een rolstoel. Daarnaast zijn er ook kosten die minder eenvoudig te bepalen zijn zoals smartengeld en toekomstige kosten. Van deze kosten moet een inschatting gemaakt worden alvorens de letselschade te claimen.

De reeds gemaakte kosten berekent u eenvoudig door de bonnetjes bij elkaar op te tellen. Laat u altijd adviseren om exact te weten welk letselschade u kunt claimen. U wilt natuurlijk niets over het hoofd zien en al uw letselschade claimen. Bij het inschatten van de toekomstige kosten en het smartengeld ben u aan het juiste adres bij een letselschadebureau. Een gespecialiseerde jurist kan aan de hand van vastgestelde criteria en wettelijke bepalingen een letselschade berekening maken en vervolgens uw letselschade claimen.

Letselschade claimen

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld en alle kosten zijn ingeschat, dan kunt u de letselschade claimen. Letselschade claimen doet u direct bij de wederpartij of bij de verzekeringsmaatschappij. De schadevergoeding bestaat dus uit alle gemaakte kosten en de kosten die u verwacht in de toekomst te maken. Naast deze kosten, heeft u recht op wettelijke rente over het totale bedrag van de schadevergoeding. Stel dat u uw schadevergoeding een jaar na het ongeval ontvangt, dan wordt er over die periode de wettelijke rente berekend. U heeft altijd recht op de wettelijke rente en u kunt deze samen met uw letselschade claimen.

Waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden, zijn de onverwachte complicaties van uw letsel in de toekomst. Het komt namelijk voor dat bepaalde lichamelijke klachten pas na jaren tot uiting komen of verergeren. Als dit in uw geval aannemelijk is, dan zal uw letselschadejurist een risicoclausule laten vastleggen bij de verzekeraar. Deze clausule geeft u het recht om in de toekomst een aanvullende letselschade te claimen als het letsel verergerd in de toekomst. U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de bewijslast om aan te tonen dat de letselschade het gevolg is van het desbetreffende ongeval.

Letselschade claimen door letselschadebureau Den Haag

Als u letselschade heeft opgelopen, dan heeft u last van lichamelijke en psychische klachten waardoor u behoorlijk belemmerd wordt in uw dagelijks functioneren. Het is begrijpelijk dat u dan niet zit te wachten om u bezig te houden met het claimen van letselschade en eindeloos te onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen. Gelukkig hoeft u zich ook niet bezig te houden met het claimen van letselschade, omdat u gratis gebruik kunt maken van onze diensten. U kunt zich dus volledig richten op herstel terwijl wij uw letselschade claimen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *