Over letselschade

LetselschadeEr is sprake van letselschade wanneer u letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.
De schade die u lijdt als gevolg van een voorval waarbij u letsel hebt opgelopen en waarvoor een ander aansprakelijk is, noemen we letselschade. Als u deze wilt verhalen op de verantwoordelijke partij, moet aan enkele criteria worden voldaan. Een schadevergoeding wordt meestal uitgekeerd door een verzekeraar, omdat in Nederland bijna iedereen (ook bedrijven en instellingen) tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

Hoewel u in beide gevallen voor een vergoeding in aanmerking komt, maakt de wet onderscheid tussen een ‘toerekenbare tekortkoming’ en een ‘onrechtmatige daad’. Het eerste is van toepassing als een partij zijn verplichtingen niet of niet goed nakomt. Bijvoorbeeld een werkgever die niet voor een veilige werkomgeving zorgt, waardoor een ongeval ontstaat. Deze werkgever is dan aansprakelijk voor de letselschade die zijn werknemer oploopt, omdat hij zich in de arbeidsovereenkomst heeft verplicht voor een veilige omgeving te zorgen.

We spreken van een onrechtmatige daad als iemand verwijtbaar onrechtmatig handelt, zonder dat er sprake is van een overeenkomst. Een verkeersongeval is daar een voorbeeld van. Om van letselschade te kunnen spreken, moet de opgelopen schade te herleiden zijn tot deze onrechtmatige daad. Of om in technische termen te spreken: er moet sprake zijn van een causaal verband. Schuld is niet per definitie een voorwaarde om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Soms is risicoaansprakelijkheid al voldoende. Denkt u bijvoorbeeld aan ouders van kinderen tot 14 jaar die een ander schade toebrengen of de eigenaar van een dier dat (letsel)schade bij een ander veroorzaakt.

Wie stelt, moet bewijzen

U hebt letselschade opgelopen en bent van mening dat u recht hebt op schadevergoeding. De wet schrijft voor dat u dit eerst moet bewijzen. Vooral als een ongeval al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, is het soms lastig om de aansprakelijkheid van een ander aan te tonen. Om uw belangen goed te laten behartigen, hebt u specialisten nodig. Bij B&O Letselschade is uw zaak in goede handen. Alle medewerkers zijn letselschadejurist en/of –expert met minimaal 15 jaar ervaring. Wij beoordelen eerlijk en oprecht uw mogelijkheden.