Gevallen in de tram

Gevallen in tram Den HaagDe meeste gevallen van letselschade ontstaan in het verkeer of bij een bedrijfsongeval. Maar u kunt ook onder andere omstandigheden letselschade oplopen. Bijvoorbeeld tijdens door een gebrekkig product door te vallen in de tram. Wanneer u bent gevallen in de tram, bijvoorbeeld doordat deze een noodstop moest maken, en u bent daarbij gewond bent geraakt, is er sprake van een ongeval met een aansprakelijke derde. In de meeste gevallen kunnen wij de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Deze dient namelijk zorg te dragen voor een veilige reis.

Hebt u verwondingen opgelopen doordat u bent gevallen in de tram. Kwam dit doordat de tram hard moest remmen of een noodstop moest maken? Neem dan contact op met onze letselschadespecialisten voor kosteloze juridische bijstand.

Wat te doen bij letsel?

Als u in de tram gevallen bent door een noodstop, kunt u het beste de volgende stappen doorlopen:

  • Bewijzen verzamelen
  • Huisarts bezoeken
  • Trammaatschappij aansprakelijk stellen
  • Letselschadebureau inschakelen
  • Schadeclaim indienen

Bewijzen verzamelen

Om met succes schadevergoeding te claimen, is het verstandig om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen, direct nadat u bent gevallen in de tram. De vervoersmaatschappij is hoogstwaarschijnlijk aansprakelijk voor uw schade; u dient echter wel aan te tonen dat u door de noodstop bent gevallen en hierdoor letsel heeft opgelopen. Zonder enig bewijs is de succes op een positief verloop van uw letselschadezaak minder groot.

  • Meld uw valpartij direct bij de tramconducteur of trambestuurder, zeg dat u gewond bent geraakt en laat hem of haar dit noteren.
  • Noteer de gegevens van de betreffende medewerkers en het nummer van de tram.
  • Omstanders zijn mogelijk getuige geweest van het voorval waarbij u bent gevallen. Noteer ook van de gegevens van deze getuigen of vraag de politie dit te doen, als deze ook ter plaatse zijn.

Gevallen in de tram: huisarts bezoeken

Last van pijn, dan is het altijd goed om direct na de valpartij uw huisarts te bezoeken. Heeft u het idee dat uw verwondingen wel meevallen? Ook dan is het aan te raden even bij de arts langs te gaan. Sommige klachten verergeren in de dagen na het ongeval. Wanneer u wacht met het bezoeken van uw huisarts tot uw klachten niet meer overgaan, kan de tegenpartij zeggen dat uw klachten niet in relatie staan tot de valpartij in de tram. Met een medisch dossier vanaf de eerste dag staat u sterker.

Trammaatschappij aansprakelijk stellen

De vervoersmaatschappij heeft een zorgplicht. Dit betekent dat deze haar reizigers veilig naar hun eindbestemming moet brengen. Bent u gevallen door een noodstop in de tram? Dan is in de meeste gevallen de trammaatschappij aansprakelijk voor uw letselschade. De aansprakelijkheid vervalt alleen als de vervoersmaatschappij kan aantonen dat uw val niet voorkomen had kunnen worden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. De trammaatschappij dient hiervoor echter wel met bewijzen te komen. Om uw letselschade te claimen, dient u dus de vervoersmaatschappij aansprakelijk te stellen. Dit doet u via een aangetekende brief. Een letselschadespecialist kan u hierbij helpen.

Schadeclaim indienen

Bent u gevallen door een noodstop in de tram en heeft de trammaatschappij aansprakelijkheid erkend? Dan kan de schadeclaim worden ingediend. Alle schadeposten die u zonder uw valpartij niet gehad zou hebben, kunt u verhalen. Zowel de schade aan uw persoonlijke bezittingen als extra kosten die u heeft moeten maken en gemiste inkomsten. Denk aan reiskosten, medische hulpmiddelen die niet worden vergoed en het inschakelen van huishoudelijke hulp. Onze letselschadespecialisten zorgt ervoor dat u geen schadepost vergeet.

Een vervoersmaatschappij kent een verjaringstermijn van drie jaar voor het aansprakelijk stellen en indienen van een schadeclaim. Wacht dus niet te lang met het aansprakelijk stellen van de trammaatschappij en het vorderen van uw schade.

Letselschadebureau inschakelen

Zeker in steden als Den Haag maken veel mensen dagelijks gebruik van de tram. Ideaal, want het voorkomt ergernissen als zoeken naar een parkeerplek, veel parkeergeld betalen en file rijden in de stad. Reizen met het openbaar vervoer is bovendien één van de veiligste manieren van reizen. Toch kan het ook in de tram weleens misgaan, bijvoorbeeld omdat de trambestuurder ineens hard moet remmen waardoor u valt.

Bent u gevallen door een noodstop in de tram in Den Haag of elders in Nederland en daarbij gewond geraakt? Dan heeft u recht op kosteloze juridische bijstand van onze letselschade specialisten als de vervoersmaatschappij aansprakelijk is. Dit betekent dat zij onze kosten ook moeten betalen. Onze juridische hulp kost u dan niets. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.