Gevallen door hard remmende bus

gevallen door hard remmende busBent u gevallen door een hard remmende bus en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Een ongeval kan in een paar seconden gebeurd zijn, maar met de gevolgen kunt u lang blijven zitten. Raakt u betrokken bij een valpartij in de bus, dan kunt u vaak de busmaatschappij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. U kunt dan alle (letsel)schade die u heeft als gevolg van het vallen in de bus verhalen op de vervoerder.

Bent u zelf gevallen door hard remmende bus en wilt u kosteloze hulp bij het afhandelen van uw letselschade? Neem dan contact op met onze ervaren letselschade juristen. Wij hebben reeds vele jaren ervaring met het afwikkelen van schade door ongevallen in een bus.

Veiligheid in de bus

Over het algemeen is het openbaar vervoer een veilig vervoermiddel. Toch vinden er met enige regelmaat ongelukken plaats met een trein, tram of bus. Van een aanrijding met andere voertuigen zoals auto’s en scooters, tot een eenzijdig ongeval en valpartijen als gevolg van een plotseling sterk afremmende bus. Alleen de zeer ernstige ongevallen halen doorgaans de publiciteit. Maar ook bij een valpartij kunt u lelijk terechtkomen en voor extra kosten komen te staan. Zelf gevallen door hard remmende bus; dan kunt u hoogstwaarschijnlijk uw schade claimen bij de vervoersmaatschappij. Wij onderzoeken graag of dit ook in uw geval mogelijk is.

Aansprakelijkheid busmaatschappij

Op het moment dat u een buskaartje koopt of incheckt met uw ov-chipkaart, sluit u een overeenkomst met de busmaatschappij. Deze moet er vervolgens voor zorgen dat u veilig op de plaats van bestemming komt. Loopt u tijdens de rit letselschade op, dan is de vervoerder hier in beginsel aansprakelijk voor. Dit is wettelijk geregeld. De busmaatschappij is echter niet aansprakelijk of beperkt aansprakelijk bij:

  • Overmacht
  • Eigen schuld

Gevallen in de bus en overmacht

In veel gevallen is de busmaatschappij aansprakelijk als er iemand is gevallen door een hard remmende bus. De vervoerder is echter niet aansprakelijk als deze aannemelijk kan maken dat er sprake was van overmacht. De busmaatschappij moet dan kunnen aantonen dat ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen het ongeval, in dit geval het harde remmen, niet te voorkomen was. Dit betekent dat ook uw letselschade niet voorkomen had kunnen worden. De vervoerder zal wel met bewijzen moeten komen. Er is geen sprake van overmacht bij niet goed functionerend materieel of fouten van de buschauffeur.

Gevallen in de bus en eigen schuld

De aansprakelijkheid van de busmaatschappij kan worden beperkt als er sprake is van eigen schuld van de reiziger. De vervoerder zal ook dit moeten bewijzen. Er is bijvoorbeeld sprake van eigen schuld als er gordels in de bus aanwezig zijn en de reiziger die is gevallen door de hard remmende bus, deze gordels niet wilde dragen, ook niet na herhaaldelijk verzoek. Of wanneer een buspassagier door de bus heen loopt terwijl er voldoende lege zitplaatsen zijn en de buschauffeur hem/haar meermalen heeft verzocht te gaan zitten. Indien de chauffeur dan een noodstop maakt en de reiziger valt, is er sprake van eigen schuld.

Gevallen door hard remmende bus: schadevergoeding claimen

Is er geen sprake van overmacht of eigen schuld, dan kunt u al uw letselschade verhalen op de busmaatschappij. Een schadevergoeding kan bestaan uit een materiële schadevergoeding en een immateriële schadevergoeding oftewel smartengeld.

Materiële schadevergoeding

Tot de materiële schade behoren alle kosten die u zonder de valpartij niet zou maken. Medische kosten, extra hulp in huis en reiskosten zijn hier voorbeelden van. Het letsel dat u heeft opgelopen kan echter ook consequenties op de langere termijn hebben. U raakt wellicht arbeidsongeschikt of u kunt uw huidige functie niet meer uitoefenen en moet zich laten omscholen. De financiële gevolgen komen op rekening van de vervoersmaatschappij.

Smartengeld

Bent u gevallen door een hard remmende bus, dan kunt u naast materiële schade vaak ook smartengeld claimen. Dit is een vergoeding voor onder meer pijn en verdriet door het letsel. Uw persoonlijke situatie voor en na de valpartij spelen een grote rol bij de berekening van de hoogte van het smartengeld. Uit ervaring weten wij dat het claimen van smartengeld een emotionele opgave is, om nog maar te zwijgen over het intensieve juridische traject. Laat onze letselschade specialisten u helpen als u bent gevallen door een hard remmende bus, zodat u er niet alleen voor staat en krijgt waarop u recht heeft.

Gevallen door hard remmende bus? Kosteloze rechtshulp

Bent u gevallen door een hard remmende bus en daarbij gewond geraakt? Als een ander verantwoordelijk is voor uw letsel, kost de juridische hulp van ons letselschadebureau u niets. De tegenpartij zal deze kosten namelijk ook moeten betalen. Blijf dus niet zitten met uw schade, maar schakel onze hulp in. Gevallen door hard remmende bus in Den Haag of elders in Nederland? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gepost op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *